செவ்வாய், 23 மே, 2023

பாடல் (18) தசாநாதன் ஆட்சிக் காலம்!

 

கிருத்திகை       உதிரம்            உதிராடம்

கிரணன்          கதிரவன்          ஆறாட்டை !

உருகிணி         அத்தம்            திருவோணம்

உடுமதி           சந்திரன்          பஃதாட்டை !

மிருகம்           சித்திரை          மேலவிட்டம்

மிரட்டும்          செவ்வாய்        ஆண்டேழு !

திருவுடு           ஆதிரை           சுவாதிசதை

திறம்பும்          ராகுலன்          பதினெட்டு !

புனரும்           விசாகம்          பூரட்டம்

பூரணன்          குருபரன்          ஈரெட்டு !

அனுடம்          பூசம்              உதிராதி

அலசன்           காரியன்          பஃதொன்பான் !

கேட்டை          ரேவதி            ஆயிலியம்

கீதன்             புதனெறி          பஃதேழு !

கோட்டை        அசுவினி          மகமூலம்

கோன்மை        கேதேழ்           ஆண்டலவோ !

பரணிமீன்        பூரம்              பூராடம்

பளிங்கன்         இருபஃ            தாண்டலவோ !

தரணியில்        வாழும்           தமனியரே !

தசைநிலை       தவறா            துணர்வீரே !

 ------------------------------------------------------------------------------------------

அருஞ்சொற்பொருள்

உதிரம் = உத்திரம்

உதிராடம்  = உத்திராடம்

ஆறாட்டை = ஆறு ஆண்டுகள்

உருகிணி = ரோகிணி

அத்தம் = அஸ்தம்

பஃதாட்டை = பத்து ஆண்டுகள்

மிருகம் = மிருகசீரிடம்

ஆதிரை   =திருவாதிரை

சுவதி  = சுவாதி

சதை  = சதயம்

ராகுலன்  = இராகு

புனரும் = புனர்பூசம்

பூரட்டம் = பூரட்டாதி

குருபரன் = குரு

உதிராதி  = உத்திரட்டாதி

காரியன்  = சனி

ப்ஃதொன்பான்  = பத்தொன்பது ஆண்டுகள்

ப்ஃதேழு = பதினேழு ஆண்டுகள்

கேதேழ்  = கேதுவுக்கு ஏழு ஆண்டுகள்

பளிங்கன்  = சுக்கிரன்

இருபஃது  = இருபது ஆண்டுகள்

----------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“கணியப்பாடல்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2054,விடை (வைகாசி) 09]

{23-05-2023}

-----------------------------------------------------------------------------------